Skip to main content

Anapilin išėjo Vladas Dargis

|   BLOG'as

Anapilin išėjo Vladas Dargis. Jis mirė Vilniuje pirmadienio rytą, sulaukęs garbaus 92 metų amžiaus. Buvęs "Britanijos lietuvio", vėliau - "Europos lietuvio" redaktorius, radijo "Amerikos balsas" Miunchene žurnalistas ir diktorius, DIdžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos (DBLS) vicepirmininkas, vienas Lietuvių namų Londone vadovų.

Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę, 1992-aisiais paliko Londoną ir grįžo gyventi į Lietuvą. Kartu ir "Europos lietuvį" parsivežė, bandė jį leisti Lietuvoje, bet čia niekas nelaukė išskėstomis rankomis, problemų netrūko...

Vladas buvo vienas tų Londono lietuvių, su kuriuo galėjai kalbėtis apie Lietuvą ir dieną, ir naktį. Ne vieną mano rašinį, interviu jis yra išspausdinęs "Europos lietuvyje". Dėkoju Dievui, kad eidama gyvenimo keliu jame sutikau Vladą Dargį, galėjau jį pažinti, džiaugtis jo parama ir globa, kurios jaunai politikei labai reikėjo.

Mano užuojauta Vlado Dargio artimiesiems, visiems jį pažinojusiems ir mylėjusiems.

Ilsėkis ramybėje, brangus Vladai. Tavo numylėtoje Lietuvoje, Lietuvos žemėje.

Laima Andrikienė

Nuotraukose - Vladas Dargis jaunystėje ir gyvenimo rudenį