Gyvenimo aprašymas. 2016-02-20

Dr. LAIMA LIUCIJA ANDRIKIENĖ

 

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“ signatarė, politikė, mokslininkė, pedagogė, filantropė, Kingstono universiteto (Jungtinė Karalystė) garbės daktarė, docentė, socialinių mokslų daktarė.

 

1990–2015 m. pasiekimai 

 

Apdovanojimai: 1997 m. apdovanota Prancūzijos Respublikos Nacionalinio Didžiojo Karininko Nuopelnų ordinu, 2000 m. – Lietuvos nepriklausomybės medaliu, 2003 m. – Baltijos Asamblėjos medaliu „Ubi concordia, ibi victoria“, 2004 m. – Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. 

2007 m. už indėlį kuriant naująją Europos žinių visuomenę suteiktas Kingstono universiteto (Jungtinė Karalystė) garbės daktaro vardas. 

2008 m. už Lietuvos pramonės ir verslo interesų gynimą Europos Sąjungos institucijose ir paramą verslui apdovanota Lietuvos pramonininkų konfederacijos Garbės aukso ženklu, 2011 m. – Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu, 2013 m. – atminimo ženklu už asmeninį indėlį prisidedant prie Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai 2013 metais, 2014 m. – Kinijos Respublikos (Taivano) diplomatijos medaliu, Gruzijos Prezidento ordinu. 

 

Darbai: paskelbė daugiau nei 100 publikacijų lietuvių, rusų, anglų, lenkų, prancūzų kalbomis ekonomikos, politikos, privatizavimo, ekonominės reformos, saugumo, žmogaus teisių, krikščioniškųjų vertybių klausimais. 

Mokslinės monografijos „Šiuolaikinės lobistinės veiklos tendencijos“ (2002 m.) mokslinė redaktorė, sudarytoja ir bendraautorė, L. Friiso ir A. Jarosz-Friis knygos „Nuo Kopenhagos iki Kopenhagos? Atskaitos laikas – Kopenhaga. ES plėtra: didysis sprogimas ar šnipštas?“ vertėja iš anglų kalbos (su Š. Andrikiu) ir redaktorė, knygų „Vertybės ir politika“ ir „Values and Politics“ (2008 m.) redaktorė ir sudarytoja, knygos „Šv. Jokūbo kelio šviesa / The Light of St James Way“ (2012 m.) sudarytoja ir bendraautorė, knygos „Vertybės ir politika II. Krikščioniškosios Europos šaknys“ sudarytoja ir bendraautorė (2014 m.). 

Išleido knygas „Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu...“: I dalis – „Signatarė“, II dalis – „Ministrė“, III dalis – „Europarlamentarė“ (2008–2010 m.; L. Andrikienės politinis archyvas). 

Buvo žurnalo „Europos laiku“ redaktore ir bendraautore (2004–2014 m.). 

2013 m. įsteigė Šv. Jokūbo kelio draugų asociaciją Lietuvoje. 

 

Karjera: 1990–1992 m. – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narė, Užsienio reikalų komiteto narė, Biudžeto komiteto narė, 1992 m. – Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo seniūno pavaduotoja. 

1992–1996 ir 1996–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo narė, Užsienio reikalų komiteto narė, 1996 m. – Lietuvos Respublikos prekybos ir pramonės ministrė, 1996–1998 m. – Lietuvos Respublikos Europos reikalų ministrė, 1998–2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto narė, Lietuvos Respublikos Seimo delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkė, Baltijos Asamblėjos prezidiumo pirmininkė, 2000 m. – Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komiteto vicepirmininkė. 

2001–2003 m. – UAB „Laitenis“ valdybos pirmininkė. 

2002–2003 m. – Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto Europos Sąjungos politikos ir valdymo instituto direktorė, Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto Politologijos katedros docentė, 2003–2004 m. – Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto dekanė, Lietuvos teisės universiteto Valstybinio valdymo fakulteto Politologijos katedros docentė, 2004 m. L. Andrikienei suteiktas socialinių mokslų srities docento pedagoginis vardas. 

2004–2009 m. – Europos Parlamento narė, Europos Parlamento Europos liaudies partijos- Europos demokratų politinės grupės narė, Europos Parlamento Biudžeto ir Užsienio reikalų komitetų ir Žmogaus teisių pakomitečio narė, Laikinojo komiteto klimato pokyčiams nagrinėti pavaduojanti narė, Europos Sąjungos ir Moldovos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto narė, Europos Sąjungos ir Rusijos parlamentinio bendradarbiavimo komiteto pavaduojanti narė, Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija pavaduojanti narė, 2007–2009 m. – Europos Parlamento Europos liaudies partijos-Europos demokratų politinės grupės biuro narė, Europos Parlamento Europos liaudies partijos- Europos demokratų politinės grupės pranešėja žmogaus teisių klausimais. 

2009–2014 m. – Europos Parlamento narė, Europos liaudies partijos (krikščionių demokratų) politinės grupės narė, Europos Parlamento Tarptautinės prekybos ir Užsienio reikalų komitetų ir Žmogaus teisių pakomitečio narė, Europos Sąjungos ir Meksikos parlamentinio bendradarbiavimo delegacijos narė, Europos Parlamento delegacijos ryšiams su Baltarusija narė, EUROLAT parlamentinės asamblėjos ir „EuroNest“ parlamentinės asamblėjos narė, EURONEST parlamentinės asamblėjos Socialinių reikalų, švietimo, kultūros ir pilietinės visuomenės komiteto pirmininkė, Europos Parlamento Tarptautinės prekybos komiteto nuolatinė pranešėja Pietų Kaukazui (Armėnija, Azerbaidžanas, Gruzija), Pietų Kaukazo stebėsenos grupės pirmininkė, Šv. Jokūbo kelio draugų ir Tibeto rėmimo parlamentarų grupių narė, 2009–2012 m. – Europos Parlamento Žmogaus teisių pakomitečio vicepirmininkė. 2011–2014 m. – ANIMA grupės Europos Parlamente narė. 

Nuo 2012 m. – Kazimiero Simonavičiaus universiteto akademinės tarybos narė, nuo 2014 m. – PA International Foundation valdybos narė. 

 

Kiti svarbūs biografijos faktai 

 

Išsilavinimas: 1964–1975 m. mokėsi Druskininkų 1-ojoje vidurinėje mokykloje (suteiktas brandos atestatas), 1966–1973 m. – Druskininkų septynmetėje muzikos mokykloje (fortepijono klasė), 1975–1980 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Ekonominės kibernetikos fakultete (ekonominės kibernetikos specialybė, įgijo ekonomisto-matematiko kvalifikaciją), 1986 m. Vilniuje įgijo ekonomikos mokslų kandidato laipsnį (1994 m. jis nostrifikuotas į socialinių mokslų daktaro laipsnį). 

1988–1989 m. stažavosi Mančesterio universitete (Jungtinė Karalystė) (Britų Tarybos – The British Council – finansuojama programa). 1994 m. stažavosi Jungtinėse Valstijose pagal JAV Valstybės departamento Tarptautinę lyderystės programą – International Visitor Leadership Programme. 

1996 m. sausio–birželio mėn. stažavosi JAV Džordžtauno universiteto Užsienio tarnybos mokykloje (School of Foreign Service, Georgetown University) pagal Pew fondo – Pew Foundation – finansuojamą ateities lyderių programą. 

Taip pat stažavosi Jungtinių Valstijų tarptautinės plėtros agentūroje (JAV), Norvegijos Helsinkio komitete (saugumo ir gynybos klausimais) ir kt. 

 

Narystė organizacijose: nuo 2005 m. – Vilniaus jidiš instituto direktorių valdybos narė, nuo 2013 m. – Šv. Jokūbo kelio draugų asociacijos Lietuvoje narė.

 

Politinė veikla: 1988–1993 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio (vėliau – Lietuvos Sąjūdžio) narė, 1992 m. – Sąjūdžio Seimo narė. Buvo susirinkimo, vykusio 1988 m. birželio 3 d. LTSR mokslų akademijoje, kurio metu buvo išrinkta Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinė grupė, dalyve. 1993–1998 m. – Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) steigėja, narė, valdybos narė, 1999–2001 m. – Tėvynės liaudies partijos steigėja, pirmininkė. 2001–2003 m. penkioms centro dešinės partijoms – Tėvynės liaudies partijai, Lietuvos demokratų partijai, Nepriklausomybės partijai, Lietuvių tautininkų sąjungai ir Lietuvos laisvės lygai – susijungus į Lietuvos dešiniųjų sąjungą, – naujosios partijos narė, jos tarybos narė. Nuo 2004 m., Lietuvos dešiniųjų sąjungai susijungus su Tėvynės sąjunga ir Lietuvos krikščionimis demokratais, politiniais kaliniais ir tremtiniais, – Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų narė, tarybos narė, partijos prezidiumo narė.  

 

Kita informacija: yra nacionalinių ir regioninių moksleivių ir studentų darbų konkursų, vaikų globos namų ir daugiavaikių šeimų, talentingų jaunųjų menininkų rėmėja, tremtinių ir politinių kalinių organizacijų ir jų vykdomų projektų, pagyvenusių žmonių organizacijų rėmėja, kultūros ir meno projektų Lietuvoje ir užsienyje rėmėja, katalikų bažnyčios Lietuvoje, pilietinių ir religinių iniciatyvų, labdaros renginių ir labdaros organizacijų rėmėja. 

 

Gimusi 1958 01 01 Druskininkuose. 

 

 

Parengta pagal "Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai". – Vilnius, 2015.